Arama sonuçlarınız

Hakkımızda

  • Sosyal Sorumluluk

Hizmet verdiğimiz inşaat alanında “değer yaratma” misyonuyla hareket eden Kayalar İnşaat, “Çağdaş Yaşam Mimarı” olarak başarılı çalışmalar gerçekleştirirken, topluma karşı üstlendiği görevlerin bilinciyle sosyal sorumluluk projelerine imza atmaktadır.

Yaptığı yatırımlarla daha iyi bir toplum, daha iyi bir gelecek ve daha iyi yaşam alanları yaratmayı hedeflemektedir.

Ülkemizde teknik, donanım, malzeme gibi pek çok eksik bulunduğunun bilincinde olan Kayalar İnşaat, eksiklerin giderilmesi için gerçekleştirdiği projelerle verdiği destek ile evrensel ve ulusal değerlere sahip çıkarak gelecek nesillere katkıda bulunmak için aralıksız çalışmaya devam etmektedir.

  • Ekip

Gerek proje, gerekse şantiye konusunda dinamik ve deneyimli bir kadroyu bünyesinde barındıran Kayalar İnşaat, ekibini titiz bir seçimle oluşturmaktadır.

Hızlı ve kaliteli inşaat üretimi ile beğeni toplayan Kayalar İnşaat, ekibini oluştururken aşağıdaki konulara dikkat etmektedir:

İnşaat Tecrübesi
Yaratıcılık
Kalite kontrolü
Maliyet kontrolü
Uygulama Kontrolü
Zaman Yönetimi

  • Kalite ve Çevre

Ülke ekonomisine katkıda bulunan, toplumsal sorumlulukların bilincinde ve yaşam alanları inşa ederken çevreye duyarlı bir firma olarak;

Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmeliğine uymak.
Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak. Müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almak.
Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.
Her seviyede
eğitimli insan kalitesine verdiği önemle çalışanlarına gerekli eğitim programlarını hazırlamak ve uygulamak.
Çevre Politikamız, Proje ve Üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeronları ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standarlarını uygulamak.
Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.
Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak.

  • Teknoloji

Kayalar İnşaat, teknolojinin tüm olanaklarını kullanarak hem üretim sırasında hem de sonrasında inşaatlarına kalite, konfor ve güvenlik katmaktadır. Ayrıca teknoloji sayesinde imalat süresini de kısaltmaktadır.

İnşaat Aşamasında; Mimariye, ilgili standartlara, teknik şartnamelere, idari ve mevzuat şartlarına, inşa tekniklerine ve sanatına, deprem yönetmenliğine uymak.

Teknolojiyi yakından takip ederek ürün ve üretimde kullanmak.

Ürün teslimini söz verilen sürede gerçekleştirmek.

En değerli iç kaynağı olan çalışanlarının iş güvenliğini sağlamak için yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere uymak.

Son Kullanıcı İçin Evlerde; Proje ve üretim konusunda uzman ekibi, çözüm ortakları ve taşeron ile çevre değerlerinin korunmasında dünya standartlarını uygulamak.

Tüm uygulama faaliyetlerini, oluşabilecek çevre kirliliğini önleyecek şekilde planlamak ve bu yönde gerekli kaynakları kullanmak.

Gelecek kuşaklara doğal ve yaşanılası yaşam alanları oluşturmak için etkin bir şekilde çalışmak.

  • Marka Değeri

Kayalar İnşaat Marka Değerleri, faaliyet gösterdiğimiz sektörde, birlikte çalıştığımız müşterilerimize kattıklarımızla birlikte; koruduklarımız, geliştirdiklerimiz ve yeniden yarattıklarımız aracılığıyla toplumumuza kattığımız değerlerin bütünüdür.

Sahip olduğumuz tüm kaynakları müşterilerimizin ihtiyaçları, beklentileri ve memnuniyetleri doğrultusunda kullanmak.

Projelerimizle şehrin çevresel, tarihsel ve kültürel dokusuna uyum sağlamak.

Yönetici kadromuz, teknik ve idari personelimiz ile çağın mimari gereklerini yerine getirerek, hitap edilen toplum değerlerine uygun yaşam alanları üretmek.

Toplumsal yaşam standartlarının iyileştirilmesine ve geliştirilmesine hizmet etmek.

İleri teknolojiyi, doğru çözüm ortaklarını, kaliteli malzeme kullanımını, titiz mimarlık ve mühendislik hizmetlerini aynı potada eriterek, tüm projelerimize uygulamak.

Sürekli üretkenlik politikamızla yeni istihdam alanları yaratarak, ekonomiye katkıda bulunmak.

Çarpık ve kaçak yapılaşmanın önüne geçmek için ‘Kentsel Dönüşüm Projeleri’ne destek vermek.

Gerek doğal afetler gerek asayiş açısından güvenli yaşam alanları inşa etmek.

  • İlkeler

Hızlı ve kaliteli üret, yaşama değer kat.
Doğal dokuyu koru, yaşama saygı göster.
Hizmet sürekliliğini sağla, yaşama destek ol.
Çarpık bina mimarı değil, Çağdaş yaşam mimarı ol.

  • Vizyon

Temeli insana ve doğaya saygı olan, bireyin doğallığıyla bağını koparmadan modernlik, mimari ve teknolojiden üst düzeyde faydalanmasını sağlamak ve bu sayede Çağdaş Yaşam Mimarlığı felsefemizi, tüm dünyaya örnek oluşturacağımızı gözden kaçırmadan yaşam pratiğine aktarmak.

  • Misyon

İnsanın ilk çağlardan beri süregelen yuva ihtiyacını, ona doğal ve modern olanaklarla çevrelenmiş olarak sunmak.

Öncelikle sosyal, sportif ve kültürel aktivitelerle bağını eksiksiz kurarak, doğal yuva ihtiyacını sağlam bir zemine oturtmak.

Sonra modernlik, mimari mükemmellik ve teknolojinin akıllı kullanımıyla insanı geleceğe taşımak ve böylelikle yüceltmek.

  • Kayalar Bünyesinde Çalışan Olmak

Kayalar İnşaat’ın “Çağdaş Yaşam Mimarı” felsefesinin içindeki yansıması “aile” kavramıdır. Kayalar İnşaat, bu kavramı gönül ve güç birliği içinde geleceğe bakma düşüncesinin bir ifadesi olarak benimseyen, çalıştığı kurumun geleceği ile kendi yarınlarını bütünleştirebilen ve yaptığı her çalışma ile değer yaratan kişilerden oluşan bir ailedir.

Kayalar İnşaat da dünyadaki gelişime paralel olarak, İnsan Kaynakları Yönetimi’ndeki gelişmeleri yakından takip eden ve “Stratejik Yönetim” kavramının değişmez bir bölümünü oluşturan İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarının temel ilkeleri şunlardır:

Uyum ve Gelişim: Kayalar felsefesi, vizyonu, misyonu ve ilkelerini uygulayabilecek; kendini, takımını ve şirketini geliştirecek; teknolojideki gelişmeleri takip eden, uygulayan, eğitimli ve profesyonel insan kaynağını gruba kazandırmak.
Dinamizm: Firmanın, stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda organizasyon yapılarını dinamik tutmalarını ve değişimlere hazır olmalarını sağlamak.
Maksimum Performans: İnsan Kaynakları’nın en etkili ve verimli biçimde kullanılması ve yönetim gücünün firma hedefleri doğrultusunda yönlendirilmesi amacıyla sürekli kaliteyi iyileştirici süreç ve sistemlerle bireysel performansı ve takım performansını geliştirmek.
Çalışanlarımızın Bugünü: Çalışanlara; çağdaş, rahat ve güvenli iş ortamı sunmak.
Çalışanlarımızın Yarını: Çalışanlara kariyer geliştirme fırsatları sunmak.
Bireysel Gelişim: Bireysel gelişimin iş gelişimine doğrudan yansıyacağı inancıyla çalışanların sürekli öğrenebileceği, deneyebileceği ve gelişebileceği çalışma ortamını sağlamak.

Listeleri Karşılaştır